Hvordan er det å være flerkulturelt?

Vet du hva folk går gjennom når de er flerkulturelle? Eller er vi alle flerkulturelle? Er det lett for dem å ta et valg? Eller vet du hvor vanskelig det er for dem å velge mellom hva som er rett og galt?Jeg ble født i en helt vanlig, normal og bra familie i Afghanistan, men jeg er ikke sikkert på om det var jeg som valgte det. Jeg vokste opp i et samfunn som hadde vært lenge i krig, og tilhørte en folkegruppe som hadde vært den mest sårbart folk i over flere titalls år. Krig, fattigdom, uvitenhet og et veldig konservativt samfunn er det jeg husker best av barndoms veksten min. Jeg vokste opp i en fantastisk familie, men den familien var også en del av det samfunnet. Folk som vokser opp et sånn samfunn ofte tenker at kanskje er resten av verden også sånn, hvis ikke så er det feil.

Jeg var glad og følte meg heldig som vokste opp i et samfunn med så mange bra verdier, men vi hadde en helt annen måte å løse problemer. Vold var kanskje en av de mest brukt måtene å løse problemer om det er hjemme, på skolen eller i det store samfunnet. Hvor mange ganger jeg har blitt slått av lærerne mine på grunn av jeg gjorde ikke lekse eller var flink, skal være hemmelig. Flukt har vært et alternativ for alle mennesker å komme ut av krig og konflikter, og det var det jeg gjorde.

Juli 2015 kom jeg til Norge, og jeg opplever dette som en annen planet. Ting var ikke lenge sånn som jeg var vant med. Språk, kultur, religion og måten helle samfunnet styres. Kanskje mener mange at det er vanskelig å lære språket eller vanskelig å forstå fordi de fleste snakker dialekt. Jeg vil si at det var ikke vanskelig å lære språket. Jeg lærte ganske fort og skjønte hva de sier, men jeg har ikke lært enda på hva de prøve å si når de ikke sier noe. For å lære det så måtte jeg prøve å skjønne kulturen veldig godt. Det er virkelig ikke lett.

Da jeg var helt ny ble jeg kjent med to norske familier som var veldig forskjellige. Den ene var kristne og den andre trodde ikke på noe, og jeg har vokst opp i et strengt muslimske familie. Med hver dag som gikk ble det vanskeligere og utydeligere for meg. Tankene på om hvilke måten er den rette måtte å leve gjorde meg helt gal. Jo mer jeg tenkte jeg jo forvirret ble jeg. Jeg hadde ikke mange venner og heller ikke var sammen med noen på fritida. Jeg trodde at fritid og ensomhet var grunnen kanskje. Jeg begynte å trene og jobbe så mye som jeg hadde energi for å koble ut, men jeg tror ikke det hjalp meg noe

Det er fire og ett halvt år nå side jeg kom til Norge, og det er en del ting jeg klarer ikke overbevise eller lære meg selv, men heldigvis så har jeg forandret meg også mye. For eksempel når det handler om likestilling, barnerettigheter, menneskerettigheter, homoseksualitet og respekt for andre sine meninger.